Organi društva

Share Button

Predsednik društva
Uroš Medvedec

Upravni odbor
Predsednik: Uroš Medvedec
Član: Igor Sever
Član: Maj Blatnik
Član: Branko Kodelja
Član: Maja Lulik
Član: Nežka Kavčič
Član: Polona Štrancar

Tajnik
Erika Medvedec

Blagajnik
Uroš Medvedec

Nadzorni odbor 
Predsednica: Mojca Birsa
Član: Stane Leban
Član: Valentin Kalin

Disciplinska komisija
Predsednik: Matej Plešnar
Član: David Tratnik
Član: Janez Brecelj