3atlonska šola

 1. Naziv in naslov izvajalca

  Triatlon klub Eklimas Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 5, 5270 Ajdovščina

 2. Kontaktni podatki

  Ime in priimek odgovornega vodje programa: Uroš Medvedec

  Telefonska številka: 041 377 446

  Elektronski naslov: triatlon.ajdovscina@gmail.comOBVEZNA PRIJAVA NA MAIL!

 3. Ime programa

  3ATLONSKA ŠOLA - SPLOŠNA VADBA IN TRIATLONSKA ŠOLA ZA

  OTROKE in MLADINO

 4. Vsebinski opis 3atlonske šole

  Kratek pregled delovanja projekta/programa:

  SPLOŠNA VADBA IN TRIATLONSKA ŠOLA ZA OTROKE

  Program bo potekal v dveh skupinah.

  Prva bo zajemala SPLOŠNO VADBO ZA OTROKE, ki bo omogočala predvsem rekreativno ukvarjanje s športom zaradi pozitivnega telesnega in psihosocialnega razvoja. Ponudili jim bomo raznovrstne oblike telesne aktivnosti, ki bodo prilagojene starosti in sposobnostim otrok. Zato bomo organizirali vodeno vadbo teka, plavanja, kolesarjenja ter druge oblike športnih panog (elementarne in štafetne igre, vadba na prostem, ipd.), saj je nadzorovana skupinska vadba veliko bolj zabavna, učinkovitejša in hkrati privlačnejša. Otrok bo poleg zabave in smeha osvojil veliko znanja v različnih športih ter tako pozitivno vplival na svoj psiho-fizični in vsestranski razvoj.           

  Druga skupina zajema TRIATLONSKO ŠOLO, kjer bodo otroci sprva osvojili prve korake triatlonskega športa, kot so: osnove plavanja, kolesarjenja in teka (atletska abeceda) pa vse do tekmovalnega oz. vrhunskega nivoja treniranja. Vsekakor namen vadbe niso trdi, vsakodnevni treningi, temveč razvedrilo, zabava in druženje. Triatlon je izredno mlada športna panoga, pri kateri je poleg visokega nivojavzdržljivostne sposobnosti izredno pomemben tudi visok nivo tehničnih znanj. Športni razvoj uspešnega tekmovalca v triatlonu mora potekati vsestransko, postopno in do absolutne kategorije zagotavljati vsa potrebnatehnična in motorična znanja.

 5. KDAJ se program izvaja

  Program bo potekal celotno koledarsko leto.

  Pričetek izvajanja projekta v šolskem letu 2019/2020:

  3. oktober 2020– 30. junij  2021

   

  - PLAVANA VADBA ( zimski bazen Police Ajdovščina )-začnemo 3.10.2020

  ob TORKIH od 17.00–18.00 ( od 1.-5. razreda )

  ob TORKIH od 18.00-19.00 ( od 6. razreda dalje + srednja šola )

  ob SOBOTAH od 11.00–12.00 ( predšolski, OŠ in SŠ )

   

  - TEKAŠKA VADBA ( mala dvorana Police Ajdovščina )-začnemo 7.10.2020: 

  ob SREDAH od 16.00–17.00 ( od 1.-5. razreda )

  ob SREDAH od 17.00–18.00 ( od 6. razreda dalje + srednja šola )

   

  - KOLESASRKA VADBA-spinning ( trim kabinet Zavod za šport Ajdovščina )

  začnemo 9.10. 2020 – marec 2021; 

  ob PETKIH od 17:15-18.15  ( od 7. razreda dalje + srednja šola ) 6. Mesečna Vadnina ( na otroka ):

  - 1x tedensko: 25 eur
  - 2x tedensko: 35 eur
  - 3x tedensko: 45 eur
  - 4x tedensko ali več: 50 eur
  - 1x obisk: 10 eur
   
  - 3. otrok ima brezplačno vadbo

  - DRUŽINSKI PAKET (4 osebe) (vse vadbe -20%)

  Vse vadnine se poravnajo do 15. v mesecu, za tekoči mesec. 

  Račun prejmejo vadeči na e-mail najkasneje do 7. v mesecu.

 7. Uporabniki programa

  Ciljna populacija: otroci od 6. do 15. leta (možnost vključevanja mladih –

  od 15. leta dalje)

 8. Strokovni kadri:

  Uroš Medvedec: trener triatlona, vaditelj plavanja, kondicijski trener

  Marko Bone: trener triatlona, učitelj plavanja, diplomant kineziologije

  Tine Lavrenčič: mag. prof.športne vzgoje, učitelj plavanja, trener triatlona

  Andraž Furlan: učitelj plavanja, študent FŠ

  Blaž Bratož: učitelj plavanja, študent FŠ

  Jernej Rosa: mag.prof.športne vzgoje, učitelj plavanja